Toppbilde

Kontakt

Prosjektledelse

Anne H. Gausdal, HBV
Forskningsprosjekt
 anne.h.gausdal@usn.no
Anne Kari Botnmark, HSN
Prosjektleder
 anne.kari.botnmark@usn.no
Helge Svare, AFI
Delprosjektleder Forskningsprosjektet
 helge.svare@afi.no
Sanda Knutson, HSN
Delprosjektleder Vannrenseteknologi og Film
 sanda.knutson@usn.no
Ole Henrik Gusland, HSN
Delprosjektleder Elektronikk og Mikronanoteknologi
 ole.gusland@usn.no
Marius Imset, HSN
Delprosjektleder Energi & Maritim Engineering, og Maritimt kompetansesenter Oslofjord
 marius.imset@usn.no
Harald Hetland Delprosjektleder Grønn forskning - landbruk
 hhetland@nlr.no

Styringsgruppen

Rolf Leistad, NHO, Norautron
Leder
 rolf.leistad@norautron.no
Duy-Tho Do, HSN
 dtd@usn.no
Svein Almedal, Vestfold Fylkeskommune
 sveina@vfk.no
Trine Steen, NFR
 trs@forskningsradet.no
Tor Øystein Strømsodd, Innovasjon Norge
 Tore.Oystein.Stromsodd@innovasjonnorge.no
Heidi Kyvik, Krüger Kaldnes
 heidi.kyvik@krugerkaldnes.no