Toppbilde

Om VRI

VRI er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner.

VRI skal fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping gjennom regional samhandling og en forsterket FoU-innsats i og for regionene.