Toppbilde

Kompetansemegling

VRI satsingsområder

VRI Vestfold styres av partnerskapet i Vestfold, og er rettet mot følgende satsingsområder:

– Maritim Olje og Gass

– Grønn forskning – landbruk

– Vannrenseteknologi

– Film

– Mikro-/nanoteknologi og elektronikk

VRI tilbyr kompetansemegling

Kompetansemegling skal fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter, enkeltvis og i nettverk, som har potensiale for å drive/delta i forskningsbaserte innovasjonsprosesser og kan ha betydelig nytte av tettere samarbeid med FoU-miljøer. Både produserende og tjenesteytende næringer kan omfattes.

Kompetansemegleren kommer fra et FoU-miljø og har både god bedriftskompetanse og kjennskap til ulike forskningsmiljøers kompetanse. Sammen med bedriften identifiseres utfordringer hvor ekstern FoU-kompetanse med fordel kan bistå bedriften. Megleren finner rett FoU-kompetanse, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.

VRI tilbyr bedriftsprosjekter

Prosjektene må innenfor et av satsningsområdene, og innenfor en av 3 kategorier:

  • Tekniske forstudier
  • Industriell forskningsvirksomhet og eksperimentell utvikling.
  • Industriell forskning

Det kan tildeles maksimalt 200 000,- pr prosjekt.

Kontaktperson:

Maritim Olje & Gass: Marius Imset, marius.imset@hbv.no, tlf: 31 00 93 20

Grønn forskning – landbruk: Harald Hetland, hhetland@nlr.no, tlf: 90 64 06 20

Vannrenseteknologi og film: Sanda Knutson, sanda.knutson@hbv.no, tlf: 98 62 77 02

Mikro-/nanoteknologi og elektronikk: Ole Henrik Gusland, ole.gusland@hbv.no, tlf: 31 00 93 55

Ta kontakt med aktuell kontaktperson for mer informasjon.

 

For mer informasjon om kompetansemegling se her.

Artikkelen om kompetansemegling på VRI Vestfold sin side kan du lese her.