Toppbilde

Om VRI Vestfold

Prosjektet eies av Verdiskaping Vestfold (VSV). Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er juridisk kontraktspartner på vegne av partnerskapet.

Dette er et tiårig prosjekt der bedrifter og forskere jobber sammen for øke innovasjon og verdiskaping i næringslivet og utvikle ny kunnskap om hvilke former for slikt samarbeid som er mest innovasjonsfremmende. Prosjektet startet 01.08.2007 og VRI står for Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon.

VRI Vestfold finansieres av ForskningsrådetVerdiskaping Vestfold og egeninnsats.

Flere av teknologimiljøene i Vestfold regnes som verdensledende på sine felt, og VRI Vestfold satser på mat, mikroteknologi/elektronikk, vannrenseteknologi og energi- og maritim engineering.

Faktaark om FoU og innovasjon i Vestfold.